28 Temmuz "Dünya Hepatit Günü" Hepatiti Önleyin; Hemen Harekete Geçin
20.07.2017

Dünya Hepatit Günü 2017: Hepatiti ortadan kaldırın

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından, hepatitlere olan farkındalığı artırmak amacı ile 2010 yılında “Dünya Hepatit Günü” olarak belirlenen 28 Temmuz günü,  bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak dünyada önemini koruyan dört küresel sağlık sorunundan biri kabul edilen viral hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz 2017 tarihinde “Dünya Hepatit Günü” nün bu yılki teması “viral hepatitleri yok etmek” olan “Hepatiti ortadan kaldırın” sloganını belirledi.

Hepatit en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır ve pek çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Bu nedenlerin başında viral enfeksiyonlar gelmektedir. Viral hepatitlere sebep olan farklı virüs tipleri (A, B, C, D ve E) bulunmaktadır. Hepatit’ enfeksiyonunda hayat kurtaran test ve tedavi imkânları bulunmaktadır. Bu imkânlara ulaşım zorluğu olduğunda milyonlarca insan kronik karaciğer hastalığına, kansere ve ölüme yavaş ilerleme riski altındadır.

21 Nisan 2017 Cenevre, Amsterdam’ daki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporda dünya genelinde yaklaşık 325 milyon kişinin kronik hepatit B virüsü (HBV) veya hepatit C (HCV) virüsleriyle enfektedir. Raporda, tüm hepatit mortalitesinin % 96'sından sorumlu olan hepatit B ve C üzerinde durmaktadır. Dünyada yılda 1.4 milyon insanın bu virüs tiplerine bağlı hastalıklardan öldüğü rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre'de düzenlenen 69. Dünya Sağlık Asamblesi'nde ülkemizin de arasında yer aldığı 194 hükümet,  2030 yılına kadar viral hepatiti ortadan kaldıran ilk küresel hareket olan  DSÖ'nün önümüzdeki 13 yıl boyunca hepatit B ve C'yi ortadan kaldırma hedefini içeren Viral Hepatit Küresel Stratejisini kabul etti. Bu stratejiler kapsamında Tüm ülkelerde sağlık otoritelerinin desteği gerekmekte olup viral hepatitler için tarama, korunma ve tedavi kampanyalarının oluşturulması önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yeni olgu sayısını %90 oranında azaltmak ve 7.1 milyon kişinin hayatını kurtarmak olarak belirlenen hedefe ulaşmak için hepatit B aşılamasında infantların %90’nının aşılanması, kan donörlerinin %100’ünün taranması, tüm enjeksiyonların %90’ının güvenli olması, hepatit hastalarının %90’ına tanı konması ve %80’inde tedavi başlamış olması gerekmektedir.

Korunulabilen ve tedavi edilebilen bir enfeksiyon hastalığı olan viral hepatitler ile mücadele için kullanılan aşılar ve ilaçların yanı sıra farkındalık bilgilendirme sağlık hizmetine ulaşma büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede hastaların tedavi edici kurumların başarısının yanı sıra halk sağlığı yâda koruyucu sağlık kurumlarının başarısı ve çalışmaları çok önemlidir.

Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında “Bilinçli Gençlik Sağlıklı Gelecek” sloganıyla gençlerdeki sağlıklı yaşamına destek veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi " Hepatiti ortadan kaldırın” temalı ekinlikler düzenledi. Gençlerin sağlıklı yaşamlarına devam etme konusunda bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla temmuz ayı boyunca Hepatit virüsü, bulaşma yolları, korunma yolları, tedavi ile sağlıklı yaşam önerileri ve farkındalık aktiviteleri yürütmektedir. Ayrıca Sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulayan Gençlik Danışma Birimi’nde konuyla ilgili bireysel ve grup danışmanlıkları vermektedir.