07-13 Nisan 2019 Dünya Sağlık Haftası
1.04.2019

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası

     Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, 7-13 Nisan günleri de "Dünya Sağlık Haftası" olarak kutlanmaktadır. DSÖ, Dünya Sağlık Günü ve haftasının temasını “Evrensel sağlık kapsamı: herkes, her yerde” (Universal health coverage: everyone, everywhere) olarak belirledi. “Herkes İçin Sağlık” (Health for All)  sloganı ile yürütülecek kampanya, tüm bireylerin maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almaları anlamına gelir. Kapsam, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, korunma, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım ve temel sağlık hizmetleridir.

     Evrensel sağlık kapsamı, sağlığa temel bir insan hakkı tanıyan ve herkes için mümkün olan en yüksek sağlık düzeyini sağlamayı taahhüt eden 1948 DSÖ Anayasası’na dayanmaktadır. Evrensel sağlık kapsamına doğru önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak dünya nüfusunun yarısı hala ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alamamaktadır. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmalarının yolu, 2023 yılına kadar bir milyar insanın evrensel sağlık hizmetlerinden faydalanmasına dayanmaktadır.

     Özellikle Gençlerde;

     DSÖ 2017 ve 2018 raporunda benzer olarak, sağlık hizmetlerine erişim, tedavi, sağlıklarını koruma ve geliştirme, riskli davranışlardan kaçınmanın oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden gençlerin sağlıklarının ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması için desteklenmelidir. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur. Bir ülkede hastaların tedavi edici kurumların başarısının yanı sıra halk sağlığı ya da koruyucu sağlık kurumlarının başarısı ve çalışmaları çok önemlidir.

    Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında “Bilinçli Gençlik Sağlıklı Gelecek” sloganıyla gençlerdeki sağlıklı yaşamına destek veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi ‘Uyan, Kalk: Sağlığın İçin Bir Şey Yap (Get Up, Stand Up: Stand Up For Your Health) temalı etkinlikler düzenlemiştir.

   Gençleri sağlıklı yaşamlarına devam etme konusunda bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla Nisan ayı boyunca sağlıklı yaşam önerileri ve farkındalık aktiviteleri yürütülecektir. Ayrıca Gençlik Danışma Birimi’nde sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulayan konuyla ilgili bireysel ve grup danışmanlıkları verilecektir.