31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü 2020
31.05.2020

31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü 2020

Dünya Sağlık Örgütü  insan sağlığını tehdit eden ve önlenebilir en önemli etkenin sigara ve türevlerinin kullanımı olduğu vurgulanmaktadır. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde,  kalp hastalıklarının ve KOAH (kronik obstruktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığının ortaya çıkmasında temel etken olduğu gibi, çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara da yol açan ciddi bir bağımlılık ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Ülke ekonomisine de olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülen tütünle mücadele çalışmaları kapsamında sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla ülkemizde 31 Mayıs “Sigarayı Bırakma Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerin yanında sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı gibi ücretsiz destek olma politikaları uygulanmaktadır. Ayrıca“Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” 4207 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi durumunda "Yeşil Dedektör"  gibi sigara ile mücadelede önemli uygulamaları yürütmektedir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün de dikkat çektiği "Pasif Maruziyetine Önlem" tütünle mücadelede büyük önem arzetmektedir. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sitemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, pasif maruziyet de akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yürüttüğü toplumu bilinçlendirmek, toplum sağlığını korumak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak temel hedefleri paralelinde  ESOGÜ Gençlik Danışma Birimi'de  “Tam Dumansız Türkiye” için tütünle mücadele çalışmaları, kararlılıkla ve güçlendirilerek devam etmektedir. Gençlik Danışma Birimimizde “Dumansız Hava Sahanı Koru” , “Bilinçli Gençlik Sağlıklı Gelecektir” sloganlarıyla tütün ve türevleri konusunda öğrencilerimize farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinliklerin amacı sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sigara bırakmak isteyen üniversite öğrencilerimize sigarayı bırakmalarında destek olmaktır.