HIV Çalışmalarında Yerel İşbirliği Çalıştayı
29.09.2022

HIV Çalışmalarında Yerel İşbirliği Çalıştayı

Gilead Zeroing In Ending HIV Epidemic Programı tarafından desteklenen ‘HIV Yayılımını Önlemek İçin Savunuculuk Projesi’ kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması -TAPV 29 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği çalıştaya üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler olmak üzere geniş yelpazede katılım sağlandı. Çalıştayda Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi katılım sağladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi kurucu üyelerinden olan Prof. Dr. Sinan Özalp ve Dr. Özgül ÖRSAL ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Kulübü Danışman Öğretim üyesi  & Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği ABD’ da Prof. Dr. Özlem ÖRSAL başta olmak üzere gençler üzerinde HIV farkındalığını arttırmak için kent konseylerinin Gençlik Merkezleri, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Ünivertesi öğretim üyeleri çalıştaya katkı sağladı.

Çalıştayın açılış konuşması TAP Vakfı’ndan başkanı Nurcan Müftüoğlu tarafından yapıldı.  UNFPA’dan Dr. Gökhan Yıldırımkaya “Dünya’da ve Türkiye’de HIV/AIDS: UNAIDS 2022 Raporunun Düşündürdükleri”,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları ABD’dan Dr. Öğr. Üyesi Hasip Kahraman “Eskişehir İli HIV Önleme Çalışmalarına İlişkin Ön Değerlendirme Bulguları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD’dan “Eskişehir Gençliğinde HIV Farkındalığı” Prof. Dr. Didem Arslantaş, ve Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Dr. Mehtap Yıldız’ın konulu sunumları yer aldı. Sunumlardan sonra grup çalışmalarında Eskişehir özelinde tanı oranı ve tedavi hizmetlerinin kalitesi, gençliğin HIV farkındalığının düzeyi ve ihtiyaç haritasında GDTM ve Gençlik Danışma Birimlerinin rolünün önemi tartışıldı. Ayrıca grup çalışmalarında, sağlık hizmetlerine yönelik kapasitenin geliştirilmesi için savunuculuk/uygulama adımlarının oluşturulması, HIV ile yaşayanlara karşı ayrımcılık, önyargı, damgalamayı azaltmak ve hak ihlallerinin önüne geçmek için uygulama adımlarının oluşturulması, tanı, tedavi ve ayrımcılık başlıklarında paydaşların nasıl bir rol üstlenecekleri ve proje süresince çalışmaları yaygınlaştırmak için neye ihtiyaç duydukları ele alındı, ve Aralık ayına kadar eylem planlaması yapıldı.

Basında ve sosyal medyada yer alan Haber ve Linkler

TAPV web sitesinde  https://www.tapv.org.tr/haberler/hiv-calismalarinda-yerel-isbirligi-calistaylarini-izmir-ve-eskisehirde-gerceklestirdik/ 

CİSÜ Platformu https://cisuplatform.org.tr/eskisehirde-cinsel-saglik-ve-ureme-sagligi-hizmetlerinin-degerlendirilmesi-ve-cozum-onerileri-calistay-sonuc-raporu/