8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2019

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir gündür.1975yılında Dünya Kadınlar Yılı'nı ilan eden Birleşmiş Milletler, 1977 tarihinde 8 Mart'ı tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Ülkemizde 1924 yılında kabul edilen, eğitimi tek sistem altında toplayarak kadınlara erkeklerle eşit eğitim imkânları sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu; 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, Türk kadını için dönüm noktası olmuştur. Atatürk’ün Türk toplumunda kadının bir kişilik kazanmasına yol açan düşünce yapısı dikkate değerdir. “ Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 yılında yayınlanan “İstatistiklerde Kadın, 2016” raporuna göre Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %15,5 olup bu oran erkeklerde %17,9 kadınlarda ise %13,1’dir. Kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından azdır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5’dir. Avrupa Birliği ülkelerinde de durum benzerdir. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Eş ile anlaşmazlık durumunda erkeklerin %3,6’sı, kadınların ise %2,4’ü eşlerine fiziksel şiddet uyguladı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre eşlere fiziksel şiddet uygulama oranı en yüksek olan bölge TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Hanedeki işler ve sorumluluklar cinsiyet gözetilerek paylaşıldı. Türkiye genelinde yemek yapma işini %91,2 oranında kadınlar yaparken, erkeklerin yemek yapma oranı %8,8 oldu. Evin boya badana işini %80,4 oranında erkekler yaparken, kadınlarda bu oran %19,6 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı kadınlarda %37 oldu. Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı. Türkiye’de bakan sayısı 2016 yılında 27 olup bunların sadece biri kadın oldu. Dünya’da ve Türkiye’de kadınlara yönelik eşitsizlikleri dengeleyebilmek için ulusal ve uluslararası bir çok çalışma yapılmaktadır.

Mart ayı boyunca Gençlik Danışma Birimi’nde “Gençlerin Gözünden Dünya Kadınlar Gününün İncelenmesi” konulu grup söyleşileri devam etmektedir. Söyleşilerde gençler tarafından dile getirilen ortak çözüm “empati ve hoşgörü” dür. Bireylerin önce kendilerine dönmeleri gerektiğini “sevgi ve saygı ile” toplumların daha güçlü olacağının bilincinde olan gençlerimizle söyleşilerimizi Yunus Emre’nin sözleriyle kapatıyoruz. “Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen”, “ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.”