Hakkımızda

Gençlik Danışma Birimi gençlerde bilinmesi gereken en temel sağlıklı yaşam bilgileri sayesinde farkındalık yaratmak, sağlık bilincini oluşturmak ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşur. Günlük yaşamı düzenleyen bazı temel kuralları bilerek uygulamak ve sağlığımızı korumak,  diğer bireylerle paylaştığımız yaşamı kolaylaştırır. Bu kurallardan en önemli bazıları hijyen, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli yaşam, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla başa çıkmada doğru ve uygun yöntemler kullanmaktadır. 

 

Birimimizde yürütülen faaliyetler

 - Danışmanlık  hizmetleri (bireysel, grup danışmanlığı) verir.

 - Bilgilendirme toplantıları (sınıf,  kulüp, yurt vb.) düzenler.

 - Konferanslar ve seminerler düzenler.

 - Dış ulaşımda koordinasyonu sağlar. (Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer  üniversitelerin Gençlik Danışma  Birimleriyle işbirliği sağlamakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.)

 - Uluslararası ve ulusal gençlik çalışmalarında yapılan organizasyonlarda yer alarak üniversitemizi temsil  eder. (Türk-Alman gençlik çalıştayı,    Uluslararası gepgenç festivali vb.)

 - Broşür, kitap ayıracı,  afiş hazırlama ve slogan üretir.

 - Önemli günlerde (  1 Aralık Dünya AIDS günü,  Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü, Yeşilay   Haftası,9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü4 Mart HPV Bilinçlendirme Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası,5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, Ekim Ayı  Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı,  Küresel El Yıkama Günü  ve    üniversitenin tanıtım günlerinde) kısa bilgilendirmenin  yanı sıra    stantlar açarak günün anlam ve önemini belirten broşür ve kitap ayıracı dağıtır.

 - Gönüllü ve istekli  öğrenciler arasından   seçilenlere sağlık   okuryazarlığı, cinsel sağlık, üreme sağlığı    konularında akran eğitmenleri yetiştirir.

 - Akran eğitmenlerinin yıl içindeki eylem planını belirler ve aktivitelerden sonra standart akran eğitmeni değerlendirmelerini yapar, raporlar.

 - Gençlik Danışma Kulübüne danışmanlık yapar, çalışmalarının yürütülmesinde destek olur.