MEB’nın çıkardığı Okul Sağlığı Hemşireliği Yönergesi’nde ESOGÜ Öğretim üyelerimizin katkısı

Son altı ayda “Okul Sağlığı Hemşireliğinde” nasıl bir yol kat ettik?

Hemşirelik Haftasında hemşirelik uzmanlık alanlarından biri olan “Okul Sağlığı Hemşireliğinden” ve son zamanlardaki yüz güldüren bir gelişmesinden bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği, 7-9 Aralık 2021 tarihinde “okul hemşiresinin sağlık hizmetinin geliştirilmesi” ile ilgili bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştay da, Türkiye’de ki üniversitelerin Halk Sağlığı Hemşireliği Ana bilim dalı öğretim üyeleri ile MEB’ndan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde görevli başkanlar, şube müdürleri, öğretmenler, yazılım uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve okul hemşireleri yer aldı. Çalıştay da 1.Mevzuat ve standartlara göre okul hemşiresinin sağlık hizmeti sunumu, 2.Belge ve dokümantasyona dayalı okul hemşiresinin hizmet sunumu ile 3.Okul hemşiresinin gelecek vizyonu ve çalışma şartlarının geliştirilmesi olmak üzere 3 farklı çalışma masası vardı. Bu 3 çalışma masasının odaklandığı konular son gün yoğurularak “okul sağlığı hemşirelerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönergesinin” taslağını oluşturdu.

MEB’nın çıkardığı Okul Sağlığı Hemşireliği Yönergesi’nde ESOGÜ Öğretim üyelerimizin katkısı

Kendi alanları dışında da “Kamu Hukuku” alanında da uzmanlığa sahip olan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem Örsal ve Dr. Özgül Örsal’ın başkanlığında Mevzuat ve Standartlara göre Okul Hemşiresinin Sağlık Hizmeti çalışıldı. Okul Sağlığı Hemşireliği: okullardaki bütün çocukların yanı sıra okul çalışanlarının da, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığı için çalışan hemşirelik uzmanlık alanıdır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda, 

Hemşirelik Kanununa göre, hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili,

Hemşirelik Yönetmeliği H.  maddesi; Halk Sağlığı Hemşireliğinin 5.alt çalışma alanı “Okul Sağlığı Hemşireliği” görev ve yetkinliklerine, istinaden

Okul Sağlığı Hemşiresi olarak atanması gerekliliği ve oluşturulan her madde ile ilgili mevzuat, yönetmelik, yönergeler tek tek irdelenerek, gerekçelendirilerek raporlandı.

Ankara Üniversitesinden Prof.Dr. Ayfer Tezel’in başkanlığında “Belge ve Dokümantasyona dayalı Okul Hemşiresinin Hizmeti” ele alındı. Amerika’da okul hemşireliğinde de OMAHA belge ve dokümantasyon örneği ve Sağlık Bakanlığının "Çocuk ve Ergen İzlemleri Özet Tablosu"na uygun olarak şekilde "Öğrenci Sağlık Tanıma Formu" oluşturuldu. Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Sultan Ayaz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. Esma Kabasakal’ın başkanlığında “Okul Hemşiresinin Gelecek Vizyonu ve Çalışma Şartlarının Geliştirilmesi” ele alındı. Farklı kademe ve yapıdaki okullarda hemşirenin çalışma şartları, sağlık hizmetlerini görünürlüğü, okul yönetimi ile işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. Okul yönetiminin okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi hakkında gerekli tedbirleri almak, gerekli altyapı donanımları ve diğer ihtiyaçlar ile acil durumları yönetmekle yükümlü olmasında fikir birliğine ulaşıldı.

Çalıştaydan sonra, MEB Nisan 2022 de, Okul Sağlığı Hemşirelerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesini çıkardı. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2121.pdf

HER OKULA BİR HEMŞİRE!” sloganında yeni bir çalışma, uzmanlık ve kariyer alanı olarak  “OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRESİ

MEB 2020-2021 yılı istatistik yıllığına göre, 67.125 örgün eğitim veren okul ve 18.085.943 öğrenci bulunmaktadır. Gelecekte MEB “Her Okula Bir Hemşire” sloganını hayata geçirecek olursa, 67 bin hemşire, “Ortaöğretim Yönetmeliğinde önerdiği 250 öğrenciye bir hemşire” sloganını hayata geçirecek olursa 72 bin hemşire için yeni bir kariyer kapısı olacağı kesindir. Okuldaki hemşireden yeni bir çalışma, uzmanlık ve kariyer alanı “Okul Sağlığı Hemşireliğine” gelişecek ilk adım atılmıştır. İlk aşamasından itibaren yer aldığım MEB ve üniversite işbirliği grubunda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalları için MEB’nca Okul Sağlığı Hemşireliği yönergesinin çıkarılması gurur vericidir.

Konu ile ilgili geri dönüşlerde, akademik camia başta olmak üzere, öğrencilerden ve Eskişehir halkının gösterdiği pozitif ilgi ve destekleri bizleri çok mutlu etti.

Basında ve sosyal medyada yer alan Haber ve Linkler

 1. ESOGÜ Gençlik Danışma Birimi https://gedab.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/132/mebnin-cikardigi-okul-sagligi-hemsireligi-yonergesinde-esogu-ogretim-uyelerimizin-katkisi
 2. Haber Türk  https://www.haberturk.com/eskisehir-haberleri/97172818-her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katkiprof-dr-ozlem-orsal-okul-sagligi
 3. Medimagazin https://medimagazin.com.tr/guncel/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-100521 Facebook https://www.facebook.com/groups/medimagazin/
 4. Radikal https://www.radikalajans.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki/44804/
 5. İHA İhlas Haber Ajansı https://www.iha.com.tr/eskisehir-haberleri/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-3688598/
 6. Eskişehir Haber https://www.eskisehirhaber.com/eskisehir-haber/her-okula-bir-hemsire-projesine-esoguden-katki-h488579.html
 7. Eskişehir Haber 26 https://www.eskisehirhaber26.com/saglik/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h22567.html  Facebook https://www.facebook.com/eskisehirhaber26com/
 8. Eskişehir Net Haber https://www.eskisehir.net/egitim/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h53456.html
 9. Kent Haber https://www.kenthaber27.com/haber/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki-213619.html
 10. Beyaz Gazete https://beyazgazete.com/haber/2022/5/12/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki-6507422.html
 11. Beyaz Gündem https://www.beyazgundem.com/eskisehir/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h1537945.html
 12. Şehir Gazete  http://sehirgazetesi.com.tr/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki/48870/
 13. Milli İrade  https://www.milliirade.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki
 14. Haberler Afyon https://www.haberlerafyon.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki/
 15. Bursa Haber https://www.bursahaber.com/eskisehir/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h2354501.html
 16. Son Dakika https://www.sondakika-24.com/eskisehir/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h321076.html
 17. Gazete Rize https://www.gazeterize.com/eskisehir/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-h14687373.html
 18. Yazar Gazetesi https://www.yazargazetesi.com.tr/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki
 19. Bomba Gazete https://bombagazete.com/haber-her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu%E2%80%99den-katki-329497.html
 20. TV 48 https://www.tv48.com.tr/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki/147451/
 21. Bulgaristan Haberleri https://www.balgocburada.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki/270476/
 22. Sağlı Sollu Haber https://www.saglisolluhaber.com/bilim/esogu-lu-akademisyenler-o-calismada-fark-yaratti-h8057.html
 23. Olay 53 Haber http://www.olay53.com/haber/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-998858.htm
 24. Konya 42 Haber https://www.konyahaber42.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esogu-den-katki-6466
 25. Medya gazete https://www.medyagazete.com/haber/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-440923
 26. Sağlık Personeli Haber https://www.saglikpersoneli.com.tr/duyuru/67-bin-hemsireye-yeni-kariyer-kapisi-h28187.html
 27. Aksaray Medya https://www.aksaraymedya.com/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-76611h.htm
 28. İstanbul Haber Ajansı https://www.istanbulhaber.com.tr/her-okulda-bir-hemsire-bulunmasi-projesine-esoguden-katki-haber-2063206.htm
 29. Sağlık Portalımız Personel Sağlık net https://www.saglikpersoneli.com.tr/duyuru/67-bin-hemsireye-yeni-kariyer-kapisi-h28187.html
 30.