Kadın Çalışmaları ve Kadın / Erkek Sağlığında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı
22.12.2016

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliğince 21 Aralık 2016 Çarşamba günü Eskişehir’de Anemon otel’de yapılan “Kadın Çalışmaları ve Kadın / Erkek Sağlığında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayına”  birçok yerel yönetim katıldı. Kadın – erkek sağlığı eğitim programlarının uygulama koşulları ve verilerin değerlendirilmesi, verilen hizmetlerin paylaşılması, yerel yönetimlerin bu alandaki rolleri değerlendirildi.

Çalıştay da ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve kadın çalışmaları alanında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan katılımcılar tarafından geliştirmeye yönelik faaliyetler, kurumlar arası iletişim ve işbirliklerinin verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından etkili olduğunu gözlemlenen çalıştay da 2017 hedefleri ve çalışma programları da ele alındı.

Çalıştay da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi’ de katılarak önemli katkıları ve önerileriyle verimlilik, sürdürülebilirlik ve hedeflerin belirlenmesi konularında etkin rol oynadı. Gençlik Danışma Birimi, 2013 yılından itibaren Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliği çerçevesinde kadın sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Program kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi, Eğitim - Danışmanlık Programıyla birlikte, kadınlara temel koruyucu sağlık bilgilerini ulaştırmak ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 10 haftalık (her hafta 90 dakikalık) 5 programı yürütmüştür. Kadın eğitmenlerin yetirilmesi konusunda da eğitimler veren birimimiz Kadın Sağlığı Eğitim Programını halen yürütmektedir.