Gençlik Sorunları Paneli
15.02.2013

Gençlik Sorunları Paneli

Necla Özdemir konferans salonunda Prof. Dr. Sinan Özalp moderatörlüğünde gerçekleşen panele ilgi büyüktü. Prof. Dr. Sinan Özalp, Gençlik Danışma Birimi (GEDAB)’ ın kuruluş aşamalarını vurguladı. GEDAB’ın kuruluşundan bu yana yaptığı çok geniş spektrumdaki ulusal ve uluslararası çalışmalardan ve hizmetlerden bahsetti. Bu çalışmaların etkinliğini de kazanılan 3 ödülün gösterdiğini vurguladı. Panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Hikmet Hassa, Prof. Dr. Alaattin Ünsal, Doç. Dr. Didem Aslantaş, Yrd. Doç. Dr. Özlem Örsal, Yrd. Doç. Dr. Engin Özakın, Uzman Özgül Örsal, Arş gör. Pınar Duru yer aldı.

Prof. Dr. Hikmet Hassa Adolesan/Gençlik dönemi ve bu dönemde sık görülen jinekolojik sorunlara değinerek yapılması gerekenleri vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Özlem Örsal gençlerde evlilik içi ve evlilik dışı istenmeyen gebeliklerin olduğunu belirterek hizmetlerde iki önemli konunun göz önüne alınmasını belirtti. İstenmeyen gebeliklerin etkili yöntemlerle önlenmesi ve enfeksiyon riskine karşı yöntem seçiminin planlanmasının öneminden bahsetti. Doç. Dr. Didem Aslantaş Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet “bireyin kendisine, başkasına ve belirli bir topluluğa yönelik olarak yaptığı yaralama, ölüm, fiziksel zarar ve bazı gelişim bozuklukları ile sonlanabilen tehdit ya da zor kullanma davranışıdır” bilgisini verdi. Her geçen gün sıklığı giderek artan bir halk sağlığı problemi haline gelmektedir. Şiddet gençler arasında da sıklığı giderek artmaktadır. Toplumsal farkındalığın yaratılması ve çözüm yollarının bulunması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Alaattin Ünsal liselerde öğrencilere yönelik okul içi şiddet yaygın bir sorun olduğunu yapılan bir çalışma kapsamında anlattı. Öğrencilere yönelik okul içi şiddet olaylarının önlenmesi için öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarının arttırılması, öğrenciler için rehberlik hizmetlerinin planlanması ve eğitim çalışmalarının yapılması, şiddete maruz kalan öğrencilere gerekli yardımın yapılması ile depresyon şüphesi olanların kesin tanı ve tedavilerinin sağlanması yararlı olabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Engin Özakın üniversitemiz Acil Servisine şiddet nedeniyle başvuran 15-24 yaş arasındaki hastalar analizi hakkında bilgi verdi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, yaralanma mekanizmaları, ciddiyetleri, hastanede yatış süreleri ve ölüm nedenleri incelendi. Ayrıca Acil Servis çalışanlarının şiddete bakış açısı ve acil servis personelinin şiddeti önlemede daha aktif bir rol alması gerektiği ve bu konuda daha nitelikli çalışmalara ihtiyaç olduğu mesajı verildi. Uzman Özgül Örsal Gençler fiziksel, ruhsal yönden büyüyüp gelişirken karşılaştığı “Riskler” ve “Yeni Durumlar”ın söz konusu olduğunu vurguladı. Bu yüzden karşılaştıkları yeni durumlarda kendi sağlıklarını koruma bilincine sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim almış istekli genç insanların, akranları (yaş, çevre ya da ilgi alanları yönünden benzer genç insanlar) ile gerçekleştirdikleri, gençlerin bilgi, tutum, beceri ve davranış yönünden gelişmelerini sağlayan akran eğitimi oldukça önemlidir. Genç-erişkin ortaklığına önem veren birimimiz Akran eğitimiyle genç insanlara kendi sağlıklarını korumak konusunda sorumluluk vermektedir. Ayrıca gençlere, erişkinler ile birlikte projeleri sahiplenme olanağı sağlanması diğer bir önemli noktadır. Üniversitemizde bu amaçla 2004’ten bu yana bölüm hocalarının referansıyla seçilen 290 öğrenciye Akran Eğitimi ve Akran Eğitmen Eğitimi verilmektedir. Uluslararası Y-PEER (genç akran ağı)’na dâhil edilen öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışı 60 gençlik etkinliğinde yeralmıştır. İnteraktif ve rol oyunlarıyla da akran eğitmenlerimiz çeşitli ödüller almıştır. 2011 YILINDA Gençlik Danışma Biriminin 5 ülkeden 35 öğrenciye İngilizce “Kültürler arası Diyalog ve Akran eğitimi” toplantısının çok beğeni topladığını belirtti. Arş gör. Pınar Duru eski akran eğitmen eğitimcisi olarak deneyimlerini ve bunun önemini vurgulayan bir konuşma yaptı

.