25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 2023

 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 2023

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

Uzmanlar şiddetin yalnızca fiziksel şiddet olarak algılandığını aslında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, siber şiddet ve cinsel şiddetin en yaygın türlerinden olduğunu belirtiyorlar. Bütün bu şiddet türleri, yöntemleri maalesef ki insanların kafasında doğrudan duygusal ilişki içerisinde olan iki birey arasındaki şiddet olarak nitelendirildiği belirtiliyor.

OECD 2023 verilerine göre Dünya'da her 3 kadından 1’i, Türkiye’de her 10 kadından 4’ü, ömründe en az 1 kez erkek şiddetine maruz kaldığı anlamına geliyor. Dünya genelinde her gün 137 kadın, eşi ya da bir yakını tarafından öldürülüyor. Türkiye’deki beyaz yakalı kadınların %75’i en az 1 kez şiddete maruz kalıyor.  Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21.11.2022 tarihli 409072 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planını yürürlüğe koyarak bir çok platformda çok önemli etkinlikler ve yasal hakların korunmasıyla ilgili mücadele başlattı.  

Üniversitemizdeki eğitim, “iyi” kişilikler, sağlam karakterli insanlar yetiştirmeyi hedef almaktadır. Ayrıca bireylere olumlu davranış eğilimlerinin kazandırılmasına, geliştirilmesi ve sürdürülmesine çalışılmaktadır. Bu bağlamda sadece kadınların değil, üniversite öğrencilerinin şiddete karşı bilinçlendirilmesi, farkındalığının arttırılması için ESOGÜ GEDAB etkinliklerine devam etmektedir. Aralık ayı boyunca birimde danışmanlık ve farkındalık eğitimleri yapılmaktadır.

Önemli Linkler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri 

https://www.youtube.com/watch?v=zKG2Py0kEjg 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

https://www.aile.gov.tr/media/82082/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-iv-ulusal-eylem-plani-2021-2025.pdf