Küresel El Yıkama Günü

Dünya El Yıkama Günü;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşam boyu sağlığın teşvik edilmesi kapsamında “Dünya El Yıkama Günü’nde enfeksiyonların önlenmesinde ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde en etkili, en ucuz, en kolay yöntem, etkili sabunla el yıkamanın olduğu bildirildi.

15 Ekim, “Dünya El Yıkama Günü” Etkili sabunla el yıkama işleminin önemi konusunda farkındalığın artması ve davranışın kazandırılmasına odaklanan küresel savunma günüdür ve 100’den fazla ülkede kutlanmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı başkanlığında bu ayda çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Etkili sabunla el yıkama davranışıyla birden fazla sağlık problemi engellenebilir. El yıkama sadece ishali önlemekle kalmaz; aynı zamanda pnömoniye karşı etkili olur, enfeksiyonlarla savaşır ve beslenmeyi iyileştirmede rol oynar. Sabunla el yıkama, iyi beslenmenin sağlanması ve sürdürülmesi için kritik bir belirleyicidir. Dünyadaki en önemli halk sağlığı müdahalelerinden biridir.

Geleceği düşünerek, kendimiz, ailelerimiz ve toplumlarımız için sağlık, esenlik ve üretkenliğin devam ettirilmesi büyük önem taşır. El yıkama, bu hedefleri gerçekleştirmenin ekonomik, etkili bir yoludur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2018 yılının “Clean hands- a recipe for health”, “Temiz eller - sağlık için bir reçete”  temasıyla, etkili sabunla el yıkama davranışının kazanılmasının önemini belirtmektedir. "El yıkama alışkanlığı edinmek!" Bir gün içerisinde alışkanlıklar oluşmaz. Ancak, Dünya El Yıkama Günü, sürekli etkili el yıkama davranışları için en iyi katalizör görevini üstlenir. Edinilen sürekli etkili el yıkama davranışlarıyla kendimiz, ailelerimiz ve toplumlarımız için sağlık, esenlik ve üretkenliğin devam ettirilmesi büyük önem taşır. El yıkama, bu hedefleri gerçekleştirmenin en ekonomik ve etkili yoludur.

Yaşam boyu sağlığın teşvik edilmesi kapsamında “Dünya El Yıkama Günü” etkinliklerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi (ESOGÜ GEDAB) olarak “Ellerimiz, Geleceğimiz!” “Our hands, Our future!” “Bilinçli Gençlik, Sağlıklı Gelecektir” sloganı ile üniversite öğrencilerine Ekim ayı boyunca birimimizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bilgilendirme toplantılarında ellerimizi nasıl, neden, ne zaman yıkamalıyız? Etkili sabunla el yıkama davranışının kazanılması sağlık ve gelecek açısından önemli vurgulanmaktadır. Bu etkinliklerle bilinçlendirilen gençlerin, akranlarını bilgilendirmesi ve eğitim yolu ile farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır.